سبز دشت تولید و تأمین کننده
ماشین های کشاورزی

اولین تولید کننده ماشین های کاشت، داشت، برداشت و درجه بندی سیب زمینی در ایران

شرکت سبزدشت در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون، آبیاری، نهاده ها، باغبانی) اصفهان از 24 لغایت 28 دی ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان

توضیحات بیشتر

کاشت و برداشت همزمان سیب زمینی
کاشت و برداشت سیب زمینی به طور همزمان در استان گلستان با دستگاه های کاشت و برداشت سیب زمینی شرکت سبزدشت

توضیحات بیشتر

کشت نوین سیب زمینی با نوار آبیاری قطره ای (تیپ): از کاشت تا برداشت
آبیاری قطره ­ای به دلایل مختلف روشی مناسب برای سازگار شدن با شرایط خشکی است و مطابق با این تغییر روش آبیاری، نیاز به اصلاح الگوی کاشت است. در این راستا شرکت سبزدشت متناسب با این الگوی کشت سیب­ زمینی مورد نیاز، ماشین کاشت سیب زمینی را ابداع نمود

توضیحات بیشتر