شانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون، آبیاری، نهاده ها، باغبانی) اصفهان همزمان با اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های نوین در فضای سبز شهری از 24 لغایت 28 دی ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان از ساعت 15 تا 21 برگزار شد.